Bodemonderzoek

Recent hebben we klanten begeleid bij de aankoop van een perceel grond. Met als doel het huis dat er op staat af te breken en nieuw te gaan bouwen. Dan is het van groot belang om na te gaan hoe het met de bodemsituatie op het perceel is. Welke kans is er op bodemverontreiniging, en zijn er nog olietanks om rekening mee te houden?

Bij elke aankoop laten we een Milieuscan door Nazcai maken, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzamelen van data rond onroerend goed. In dit geval dus op het terrein van de milieuaspecten voor het betreffende perceel. Zij raadplegen dan alle beschikbare bronnen in Nederland, op landelijk nivo, provinciaal en gemeentelijk nivo. Daar volgt een rapportage van en daarbij komt dan een verklaring van een extern buro (CSO uit Bunnik) die daarin aangeven of op basis van deze data een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven (of niet als het niet in orde is). In dit geval kregen we een goedkeurende verklaring, stap 1.  De olietank bleek verwijderd en er was op het perceel geen bijzondere situatie met de bodem.

In de Milieuscan werd melding gemaakt van een aangrenzend huisnummer dat inmiddels niet meer bestaat. Omdat het perceel dat we onderzochten 2 kadastrale percelen bevatte, gingen we er vanuit dat dit aangrenzende huisnummer inmiddels bij het perceel hoorde dat onze klant wilde kopen.

En juist op dat stuk werd melding gemaakt van een olietank, zonder dat er bij vermeld stond of deze nog in de grond zat (al lekkend??) of niet. Ook was daar in 1992 bodemonderzoek gepleegd. Via de gemeente en via het bedrijf dat in het verleden dat bodemonderzoek had uitgevoerd, zijn we dit rapport gaan traceren. En ja, dat lukte. En wat bleek toen? Er zat een kaartje bij met de locatie waar het om ging, en dat bleek naast ‘ons’ perceel te liggen, met een andere straatnaam inmiddels.

Ons vraagstuk was opgelost, na meer dan een week speurwerk en overleg met Nazcai, die ook meedachten hoe we dit vraagstuk moesten oplossen. Eind goed al goed met de grond…. tenminste voor zover we nu uit de onderzoeken kunnen traceren.


Notice: Undefined index: postcode in /home/hx0211/domains/prachtaankoopmakelaars.nl/public_html/wp-content/plugins/taxatiepopup/taxatiepopup.php on line 54
X

Wat is dit huis waard?

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

X

Wat is dit huis waard?

Wilt u de waarde van een woning weten?